Sayılar #12

Subitizing/altlandırma: Küçük bir gruptaki obje sayısını saymadan bilme yeteneğidir.

(Subitizing: Türkçe karşılığı “ani” olan Latince’deki “subitus” kelimesinden türetilmiştir.)

Gündelik hayatta altlandırmayı kullandığımız birçok durum vardır. 6’lı pakette soda aldığımızı farz edelim. Soda şişelerini buzdolabına nasıl dizersek dizelim şişe sayısının 6 olduğunu biliriz. Aslında bu bilgiye soda şişelerini saymamıza gerek kalmadan ulaşırız. Eğer soğuyan sodalardan birini içmeye karar verirsek, geriye 5 adet soda kaldığını bilgisine de yine sodaları saymadan ulaşabiliriz.

Hangi zarın kaç olduğunu üzerindeki noktaları saymadan biliyorsunuz.

Altlandırma için bir başka örneği tavla oyunundan verebiliriz. Diyelim ki attığımız zarlar 2 ile 5 geldi. Bu bilgiye ulaşırken harcadığımız süre neredeyse saniyenin onda birleri kadardır. Hatta, gelen zarların kaç olduğuna karar verirken harcanan süre tavla oyununu oynadıkça kısalabilir. Yani altlandırma, zamanla ve üzerine çalışıldığında gelişebilen bir yetenektir.

Kimi bilim insanlarının araştırmalarına göre 6 aylık bebekler 1, 2 ve hatta 3 kavramına görsel(3 defa zıplayan top) ve işitsel(3 defa alkışlamak) olarak sahiptir. Bir diğer deyişle insan doğduktan sonra sayı kavramını hızla geliştirmeye başlar.

Kebab Truck ve Altlandırma

Kebab Truck oyununda altlandırma; gelen müşteri gruplarının sayısında gizlenmiştir. Oyun oynandıkça daha yüksek skorlara ulaşılır. Bunun nedeni zamanla altlandırmanın gelişiyor olmasıdır.

Kebab Truck’ta müşterilerin aşağıdaki gibi geldiğini düşünelim:

Oyunda tecrübe kazandıkça bu durumda yapacağınız hamle, oyuna acemi iken yapacağınız hamlelerden çok daha farklı olur. Bunun en önemli nedeni, zamanla altlandırma yeteneğinizin gelişmiş olmasıdır.

Kebab Truck oyununun geliştirdiği bir başka yetenek ise basit aritmetik becerileridir. Bu beceriler sadece müşteri sayılarını toplama ve çıkarma ile sınır değildir. Skor sisteminin nasıl formüle edildiği çözülünce (gelen müşteri gruplarından maksimum skoru elde edebilmek için) çarpma işleminin de oyunun bir parçası olduğu anlaşılır.

Numbers #12

Subitizing: The ability to recognize(or guess) the number of a small group of objects without counting.

The name subitizing comes from the Latin word “subitus” which means “sudden”.

Subitizing can be seen in many every-day activities. One of them is a six-pack soda. No matter how they are lined up, we know that the number of soda bottles is 6. We inherit this knowledge without counting the bottles. And if we decide to drink one of them, we automatically know(without having to count them) that the number of soda bottles left is 5.

You don’t have to count the dots on the surfaces. You just know that it is 5.

Another example of subitizing can be given from the game backgammon. Assume that two dices are rolled and you identify them as 2 and 5. The process of identifying the dices can be measured in milliseconds. This can be even shortened as you spend more time playing the game. In short; subitizing is a skill that can be developed if one spends time and work on it.

Research studies showed that 6-month olds can differentiate, visually (a top bounces 3 times) and from sounds (clapping hands 3 times), between 1, 2, and even 3. In other words; humans start developing the number concept when they are just infants.

Kebab Truck & Subitizing
Subitizing is hidden behind the number of customer groups in the game of Kebab Truck. As the game is played, scores become higher and higher. The reason behind this is that players’ subitizing skills are improving.

Let’s check this scene from Kebab Truck:

In the beginning, you will be making certain moves during the game. Nevertheless, in time, your moves will differ substantially. The biggest reason behind this is that your subitizing skills were improved while you were playing the game.

Kebab Truck also helps the players to develop their basic arithmetic skills. These improvements are not limited to adding and subtracting the number of customers. Once you understand how the scoring system formulated, you will realize that (to maximize your scoring) multiplication is an important part of this game as well.